Haberler   
  English   
  Kurdî   
  Ru.Haberler.Com - Последние новости
ПОИСК В НОВОСТЯХ:
  Главная страница 25/06/2024 17:45 
News  > 

Исторические выборы завершились! Начался третий период Али Коча в Фенербахче.

Исторические выборы завершились! Начался третий период Али Коча в Фенербахче.

09.06.2024 19:40

Исторические выборы в Фенербахче завершились. Нынешний президент Али Коч был избран на третий срок, получив 16 464 голоса из 26 947 действительных голосов. Его соперник Азиз Йылдырым получил 10 483 голоса. Кроме того, оба кандидата получили признание от желтно-синих фанатов за свои позиции, выражающие единство и согласие.

Фенербахче'деки тарихи сечимин галиби Али Коч олду. Башкан Коч, 26 бин 947 гечерли ойун 16 бин 464'юни аларак сары-лачивертлилердеки 3. донемине башлады. Ракиби Азиз Йылдырым исе 10 бин 483 ой алды.

АЛИ КОЧ'УН 3. ДОНЕМИ

2018'де 20 юллык Азиз Йылдырым донемини битирен ве 6 юлдыр сары-лачивертлилерин башкани олан Али Коч, бугюн Улкер Стады'нда герчеклештирилен олаан сечимли генел курулда16 бин 464 ой аларак 3. кез Фенербахче'нин башкани олду.

АЗИЗ ЙЫЛДЫРЫМ, 2. КЕЗ КАБЕТТИ

2018'деки конгреде колтугу Али Коч'а каптаран Азиз Йылдырым, 6 юл сонра јениден башкан адайы олмушту. Йылдырым, 10 бин 483 ой ала Али Коч'ун герисинде каларак 2. кез Коч'а сечим кайбетти.

Тарихи сечим сона ерди! Фенербахче'де 3. Али Коч донеми

РЕКОР ОЙ КУЛЛАНИЛДИ

46 бин 410 конгре уйесинин ой куланма хакку булунан Фенербахче олаан сечимли генел курулунда 27.489 ой куланылды ве рекор кырылды. Бу ойлардан 26 бин 947'си гечерли саылды. Сары-лачивертлилерин бир јонки ой куланма рекору 2018 юлында 21 бин 350 иле кырылмышты.

ЈЕНИ ЙОНЕТИМДЕ ИДДИАЛИ ИСИМЛЕР ВАР

Фенербахче'де јениден башкан сечилен Али Коч'ун јени йонетиминде Аджун Илыджалы башта олмак узере диккат чекен исимлер булуныор. Коч'ун йонетиминде Хамди Акин, Хулуси Белгю, Ерол Биледжик, Хюсеин Бозкурт, Мехмет Салих Дерели, Есин Гюрал Аргат, Аджун Илыджалы, Коркут Недим Кечели, Ахмет Кетенци, Бурак Чаалан Кызылхан, Аджар Сертач Комсуолу, Саит Ергун Йзен, Фетхи Пекин ве Мустафа Хакан Сафи јер алыор.

БЕРАБЕР ТРИБЮНЛЕРИ СЕЛАМЛАДИЛАР

Сары-лачивертлилердеки башканлык сечимлеринде тамамлады. Мевкут башкан Али Коч, Азиз Йылдырым'а карши јарыштигы сечимде 3. кез Фенербахче башкани олду. Оте јандан хер ики башкан да трибюнлерин чагрисына кулак верди ве кюрсюе бирликте јюрюрек тарафтарлары селамлады. Коч ве Йылдырым'ын даха сонра бирбирлерине сарылмасы диккат чекти.

Тарихи сечим сона ерди! Фенербахче'де 3. Али Коч донеми

"ИНШАЛЛАХ ФЕНЕРБАХЧЕ'ЙИ ШАМПИЙОН ЯПАРЛАР"

Кюрсюде конушма япан Азиз Йылдырым, "Севгили Фенербахчелилер. Хепинизе тешеккур едиорум. Иншаллах Али Коч ве аркадашлары Фенербахче'йи шампион япарлар. Биз де елимизден гелен дестекки веририз. Ийи ки варсынъыз, ийи ки Фенербахчелийиз" деди.

Тарихи сечим сона ерди! Фенербахче'де 3. Али Коч донеми

СЕЧИМ СОНУЧЛАРИ

Кулланилан ой саысы: 27.489

Гечерли ой саысы: 26. 947

Али Коч: 16. 464

Азиз Йылдырым: 10.483 
Latest News

 
 
Top News